Truy cập

Hôm nay:
124
Hôm qua:
103
Tuần này:
124
Tháng này:
2184
Tất cả:
181051

Ý kiến thăm dò

MTTQ

Ngày 10/06/2021 09:01:51

MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

1. Đồng chí: Cao Văn Phong

Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

SĐT: 0918053826

Gmail: caophongvn22112010@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245421.html

2. Đồng chí: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: Phó Chủ tịch MTTQ xã

Số điện thoại: 0974359756
Gmail: Khanhtram123123@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245422.html

MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

1. Đồng chí: Cao Văn Phong

Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã

SĐT: 0918053826

Gmail: caophongvn22112010@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245421.html

2. Đồng chí: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: Phó Chủ tịch MTTQ xã

Số điện thoại: 0974359756
Gmail: Khanhtram123123@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245422.html