Truy cập

Hôm nay:
103
Hôm qua:
129
Tuần này:
376
Tháng này:
5632
Tất cả:
221150

Ý kiến thăm dò

Cộng đồng dân cư xã Vạn Hòa

Ngày 20/04/2021 00:00:00

Vạn Hòa là vùng đất có môi trường sinh thái khá tốt: Sơn thủy hữu tình đáng để thu hút mọi người về đây sinh sống và lập nghiệp. Từ xa xưa ông cha ta đã về đây khai sinh lập nghiệp tạo nên những làng xóm và ghi vào lịch sử. các dòng họ lớn lập nghiệp từ khi có xã Vạn Hòa như: Họ Đậu (Cẩm Bào), Họ Lê Văn (Ngọc Bản, Tùng Thiện), Họ Vũ (Thanh Ban), Họ Cao (Thiện Na), Họ Đỗ (Đồng Lương), Họ Đinh (Thanh Điền), Họ Đặng (Bái Đa)... Các dòng họ của làng đã đoàn kết xây đắp nên một vùng quê trù phú, ổn định trong quá trình phát triển.

Từ buổi sơ khai, đến nay cuộc sống đã ngày càng phát triển, từ đồng đất hoang vu, cồn cao rậm rạp “hết thế hệ này đến thế hệ khác đã rày công cải tạo để lập nên những khu dân cư ngày càng trù mật với 4 mùa hoa trái xum xuê, làng xóm thoáng đẹp, mát mẻ. Nơi “Đồng khô, đất đồi” nhân dân đã liên tục cải tạo và đưa những giống cây trồng ngắn hạn như: khoai lang, đậu, lạc, vừng... Đưa giống lúa cao cây, bông dài xuống khu đồng thấp.

Vạn Hòa có hàng chục km đê uốn lượn quanh xã đã được các thế hệ cha ông tu bổ liên tục giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhiều cầu cống đã được nhân dân xây dựng bắc qua kênh ngòi, sông lớn vừa chống thủy, vừa đi lại dễ dàng như: Cầu Ban, Cầu Vắt.

Địa bàn xã có con sông lớn chảy qua (Sông Mực) ngoài nghề nông là chính, nhân dân trong xã còn có thêm các nghề phụ như nghề đánh cá sông bằng thả câu, buông lưới, vó, bè.

Về cơ cấu dân số:

Vạn Hòa có 08 thôn, với 1.539 hộ, 6.002 nhân khẩu.

Trước khi thực hiện Quyết định số 3110/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sát nhập thôn, xã Vạn Hòa có 12 thôn gồm Quyết Chiến, Thiện Na, Thanh Điền, Cẩm Bào, Cẩm Phúc, Đồng Lương, Ngọc Bản, Tùng Thiện, Đồng Thọ, Thọ Sơn, Thanh Ban, Vạn Trạch.

Sau khi thực hiện Quyết định số 3110/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Vạn Hòa hiện có 08 thôn gồm: Thôn Tân Dân, Đồng Thọ, Vạn Thọ, Thanh Ban, Đồng Thanh, Đồng Thọ, Đồng Lương, Thôn Cẩm.

Dân số của xã được phân bố theo đơn vị hành chính cụ thểnhư sau:

Thôn Tân Dân: 198 hộ, 810 khẩu.

Thôn Đồng Thọ: 248 hộ, 906 khẩu.

Thôn Vạn Thọ: 197 hộ, 899 khẩu.

Thôn Thanh Ban: 125 hộ, 454 khẩu.

Thôn Đồng Thanh: 224 hộ, 897 khẩu.

Thôn Đồng Lương: 130 hộ, 493 khẩu.

Thôn Ngọc Bản: 221 hộ, 855 khẩu.

Thôn Cẩm: 186 hộ, 688 khẩu.

Vạn Hòa là vùng đất có môi trường sinh thái khá tốt: Sơn thủy hữu tình đáng để thu hút mọi người về đây sinh sống và lập nghiệp. Từ xa xưa ông cha ta đã về đây khai sinh lập nghiệp tạo nên những làng xóm và ghi vào lịch sử. các dòng họ lớn lập nghiệp từ khi có xã Vạn Hòa như: Họ Đậu (Cẩm Bào), Họ Lê Văn (Ngọc Bản, Tùng Thiện), Họ Vũ (Thanh Ban), Họ Cao (Thiện Na), Họ Đỗ (Đồng Lương), Họ Đinh (Thanh Điền), Họ Đặng (Bái Đa)... Các dòng họ của làng đã đoàn kết xây đắp nên một vùng quê trù phú, ổn định trong quá trình phát triển.

Từ buổi sơ khai, đến nay cuộc sống đã ngày càng phát triển, từ đồng đất hoang vu, cồn cao rậm rạp “hết thế hệ này đến thế hệ khác đã rày công cải tạo để lập nên những khu dân cư ngày càng trù mật với 4 mùa hoa trái xum xuê, làng xóm thoáng đẹp, mát mẻ. Nơi “Đồng khô, đất đồi” nhân dân đã liên tục cải tạo và đưa những giống cây trồng ngắn hạn như: khoai lang, đậu, lạc, vừng... Đưa giống lúa cao cây, bông dài xuống khu đồng thấp.

Vạn Hòa có hàng chục km đê uốn lượn quanh xã đã được các thế hệ cha ông tu bổ liên tục giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhiều cầu cống đã được nhân dân xây dựng bắc qua kênh ngòi, sông lớn vừa chống thủy, vừa đi lại dễ dàng như: Cầu Ban, Cầu Vắt.

Địa bàn xã có con sông lớn chảy qua (Sông Mực) ngoài nghề nông là chính, nhân dân trong xã còn có thêm các nghề phụ như nghề đánh cá sông bằng thả câu, buông lưới, vó, bè.

Về cơ cấu dân số:

Vạn Hòa có 08 thôn, với 1.539 hộ, 6.002 nhân khẩu.

Trước khi thực hiện Quyết định số 3110/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sát nhập thôn, xã Vạn Hòa có 12 thôn gồm Quyết Chiến, Thiện Na, Thanh Điền, Cẩm Bào, Cẩm Phúc, Đồng Lương, Ngọc Bản, Tùng Thiện, Đồng Thọ, Thọ Sơn, Thanh Ban, Vạn Trạch.

Sau khi thực hiện Quyết định số 3110/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Vạn Hòa hiện có 08 thôn gồm: Thôn Tân Dân, Đồng Thọ, Vạn Thọ, Thanh Ban, Đồng Thanh, Đồng Thọ, Đồng Lương, Thôn Cẩm.

Dân số của xã được phân bố theo đơn vị hành chính cụ thểnhư sau:

Thôn Tân Dân: 198 hộ, 810 khẩu.

Thôn Đồng Thọ: 248 hộ, 906 khẩu.

Thôn Vạn Thọ: 197 hộ, 899 khẩu.

Thôn Thanh Ban: 125 hộ, 454 khẩu.

Thôn Đồng Thanh: 224 hộ, 897 khẩu.

Thôn Đồng Lương: 130 hộ, 493 khẩu.

Thôn Ngọc Bản: 221 hộ, 855 khẩu.

Thôn Cẩm: 186 hộ, 688 khẩu.