Truy cập

Hôm nay:
91
Hôm qua:
144
Tuần này:
235
Tháng này:
5491
Tất cả:
221009

Ý kiến thăm dò

UBND XÃ

Ngày 14/09/2022 15:27:03

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí: Lê Văn Sang

Ngày sinh: 12/02/1976

Quê quán: Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Quỳ Thắng, Vạn Thắng, Nông Cống

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0988962505

Gmail: levansangvanthang@gmail.com

2. Đồng chí: Lê Trọng Oánh

Ngày sinh:

Quê quán: Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Đồng Thọ, Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0355804469

Gmail: letrongoanhvhnc@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245533.html

3. Đồng chí: Đỗ Ngọc Long

Ngày sinh: 01/5/1981

Quê quán: Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Vạn Thọ, Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0383720144

Gmail: dongoclongxd@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245534.html

4. Đồng chí: Phạm Văn Thành

Ngày sinh: 08/12/1992

Quê quán: Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Vạn Thọ, Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học – Cử nhân Luật

Chức vụ: CHT BCH Quân sự xã

SĐT: 0325750111

Gmail: phamthanhxdvh@gmail.com

5. Đồng chí: Lê Thị Hằng

Ngày sinh: 26/05/1978

Quê quán: Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường Trú: TK Đông Hoà, Thị trấn N.Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: CC Địa chính - XD

SĐT: 0856344566

Gmail: lehang077@gmail.com

6. Đồng chí: Lê Thị Nhàn

Ngày sinh: 28/3/1992

Quê quán: Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường Trú: TK Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học – Cử nhân Kế toán

Chức vụ: CC Văn Phòng - Thống kê

Số điện thoại: 0945346028

Gmail: nhanubndxavanhoa@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245537.html

7. Đồng chí: Nguyễn Thị Định

Ngày sinh: 12/8/1990

Quê quán: Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: TK Bái Đa, TT Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: CC Văn Phòng - Thống kê

SĐT: 0974933571

Gmail: nguyendinh1208@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245538.html

8. Đồng chí: Nguyễn Thị Lý

Ngày sinh: 16/6/1984

Quê quán: Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: TK Vũ Yên, Thị Trấn Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: CC Tư pháp - Hộ tịch

SĐT: 0978865939

Gmail: lynguyenvptrungchinh@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245539.html

9. Đồng chí: Trần Thị Hoa

Ngày sinh: 01/02/1986

Quê quán: Trường Trung, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Tân Dân, Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: CC Chính sách - LĐTB&XH

SĐT: 0389883333

Gmail: hoachinhsachvh@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245540.html

10. Đồng chí: Lê Thị Hoa

Ngày sinh: 17/01/1986

Quê quán: Thị Trấn Nông Cống, H. Nông Cống. T.Thanh Hoá

Thường trú: TK Bái Đa, Thị Trấn Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: CC TC - KT

SĐT: 0947934986

Gmail: hoachauanh2012@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245541.html

11. Đồng chí: Lê Thị Huệ

Ngày sinh: 15/71987

Quê quán: Minh Khôi, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: CC Địa chính – NN

SĐT: 0963805323

Gmail: lehuek7@gmail.com

12. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng

Ngày sinh: 20/09/1988

Quê quán: Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Ngư Thôn Đại Bản, Thăng Long, N. Cống, T. Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: CC Văn hóa - Xã hội

SĐT: 0382145191

Gmail: nguyenhongvhtt@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245542.html

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

1. Đồng chí: Lê Văn Sang

Ngày sinh: 12/02/1976

Quê quán: Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Quỳ Thắng, Vạn Thắng, Nông Cống

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0988962505

Gmail: levansangvanthang@gmail.com

2. Đồng chí: Lê Trọng Oánh

Ngày sinh:

Quê quán: Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Đồng Thọ, Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0355804469

Gmail: letrongoanhvhnc@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245533.html

3. Đồng chí: Đỗ Ngọc Long

Ngày sinh: 01/5/1981

Quê quán: Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Vạn Thọ, Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0383720144

Gmail: dongoclongxd@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245534.html

4. Đồng chí: Phạm Văn Thành

Ngày sinh: 08/12/1992

Quê quán: Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Vạn Thọ, Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học – Cử nhân Luật

Chức vụ: CHT BCH Quân sự xã

SĐT: 0325750111

Gmail: phamthanhxdvh@gmail.com

5. Đồng chí: Lê Thị Hằng

Ngày sinh: 26/05/1978

Quê quán: Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường Trú: TK Đông Hoà, Thị trấn N.Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: CC Địa chính - XD

SĐT: 0856344566

Gmail: lehang077@gmail.com

6. Đồng chí: Lê Thị Nhàn

Ngày sinh: 28/3/1992

Quê quán: Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường Trú: TK Bắc Giang, Thị Trấn Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học – Cử nhân Kế toán

Chức vụ: CC Văn Phòng - Thống kê

Số điện thoại: 0945346028

Gmail: nhanubndxavanhoa@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245537.html

7. Đồng chí: Nguyễn Thị Định

Ngày sinh: 12/8/1990

Quê quán: Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: TK Bái Đa, TT Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: CC Văn Phòng - Thống kê

SĐT: 0974933571

Gmail: nguyendinh1208@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245538.html

8. Đồng chí: Nguyễn Thị Lý

Ngày sinh: 16/6/1984

Quê quán: Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: TK Vũ Yên, Thị Trấn Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: CC Tư pháp - Hộ tịch

SĐT: 0978865939

Gmail: lynguyenvptrungchinh@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245539.html

9. Đồng chí: Trần Thị Hoa

Ngày sinh: 01/02/1986

Quê quán: Trường Trung, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Tân Dân, Vạn Hoà, Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Thạc sỹ

Chức vụ: CC Chính sách - LĐTB&XH

SĐT: 0389883333

Gmail: hoachinhsachvh@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245540.html

10. Đồng chí: Lê Thị Hoa

Ngày sinh: 17/01/1986

Quê quán: Thị Trấn Nông Cống, H. Nông Cống. T.Thanh Hoá

Thường trú: TK Bái Đa, Thị Trấn Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: CC TC - KT

SĐT: 0947934986

Gmail: hoachauanh2012@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245541.html

11. Đồng chí: Lê Thị Huệ

Ngày sinh: 15/71987

Quê quán: Minh Khôi, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: CC Địa chính – NN

SĐT: 0963805323

Gmail: lehuek7@gmail.com

12. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng

Ngày sinh: 20/09/1988

Quê quán: Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hoá

Thường trú: Ngư Thôn Đại Bản, Thăng Long, N. Cống, T. Hoá

Trình độ: Đại học

Chức vụ: CC Văn hóa - Xã hội

SĐT: 0382145191

Gmail: nguyenhongvhtt@gmail.com

http://vanhoa.nongcong.gov.vn/file/download/636245542.html